V besedah izredno ambiciozni, po dejanjih podpovprečni

Mesto Dubaj je z več kot dvema milijonoma prebivalcev največje mesto v Združenih arabskih emiratih. Hitra rast prebivalstva v tem mladem mestu vpliva na hitro rast količine komunalnih odpadkov. Povprečna dnevna količina odpadkov na prebivalca znaša kar od 2,5 kg do tudi 4,0 kg v času ramadana, kar je največja količina zbraih odpadkov izmed vseh svetovnih držav. Dodatna težava, ki pesti omenjeno mesto pa je tudi, da do nedavnega zbranih odpadkov sploh niso ločevali. Šele v sredini prejšnjega desetletja so kot odgovor na velike količine odpadkov in zgleda zahodnejših, razvitih držav, pričeli z idejo o ločenem zbiranju odpadkov. Vendar pa je delež ločeno zbranih odpadkov še danes zelo nizek, le 22 % odpadkov namreč zberejo ločeno in jih potem tudi reciklirajo. Po podatkih nedavne raziskave (Dubizzle 2019) večina prebivalcev Dubaja še vedno ne ločuje odpadkov, le 42 % prebivalcev sodeluje pri ločenem zbiranju oziroma razmišlja o tem. Do podobnih rezultatov smo prišli tudi v naši raziskavi, kjer smo na pilotnem območju izvajali poglobljene intervjuje in opazovanje z udeležbo. Ugotovili smo, da le majhen delež prebivalcev dejansko ločuje odpadke. Velika večina od tistih, ki ločujejo so tujci iz razvitejših zahodnih držav, živeči v Dubaju, ki so svoje navade o ločevanju prinesli s seboj iz matične države. Sicer smo ugotovili, da se dostopnost ekoloških otokov v zadnjih letih zelo izboljšuje, zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov se namreč vse bolj pojavljajo na javnih mestih, vendar pa je ozaveščenost na drugi strani še zelo nizka. Naša raziskava je pokazala, da so neozaveščeni predvsem domačini in pa tujci iz držav “tretjega sveta”, ki v Dubaju zgolj služijo kruh, dolgoročno živeti pa tukaj nimajo namena. To so predvsem prebivalci Indije, Bangladeša, Pakistana, ki ločenega zbiranja odpadkov doma sploh ne poznajo oziroma ne poznajo niti zbiranja odpadkov, pač pa odpadke odlagajo kar po tleh na ulici.


Arhiv novic

Partnerji

SOFINANCIRANJE