Mednarodna konferenca Preobrazba trajnostnega razvoja

V petek, 20. septembra 2019, bodo v Ljubljani izvedli mednarodno konferenco o preobrazbi trajnostnega razvoja. Konferenca ponuja premislek o pomenu trajnostnosti, vzdržnosti oziroma sonaravnosti v povezavi s sodobnimi družbeno-kulturnimi, gospodarskimi in okoljskimi problemi.

Avtorice in avtorji prispevkov skušajo odgovoriti na naslednja vprašanja:

  1. Kako ljudje sprejemajo, razumejo, upoštevajo in doživljajo trajnostni razvoj? Kot globalno težnjo ali usmeritev, osebni odnos do okolja ali preživetveno strategijo?
  2. Kako in zakaj pomanjkanje skupnega razumevanja trajnostnosti preprečuje družbene in kulturne preobrazbe tega pojma?
  3. Ali lahko vzdržnost oziroma trajnostnost opredelimo kot prevladujoči koncept družbenega razvoja ali ga moramo spremeniti in prilagoditi novim družbenim, kulturnim in gospodarskim izzivom?
  4. Ali lahko trajnostni življenjski slog in prakse, kot so recikliranje, pridelava ekološke hrane in odgovorna raba energije, dejansko izboljšajo naše zdravje in počutje?

Na konferenci namenjajo poseben poudarek mobilnosti, porabi energije, ravnanju z odpadki, kmetijstvu in vrtnarjenju ter drugim človeškim dejavnostim in praksam, ki vplivajo na planet in blaginjo sedanjih in prihodnjih skupnosti.

Čas: petek, 20. september 2019, 8.30–15.00

Lokacija: dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM, ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, 1000 Ljubljana

Prireditelji: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje in Geografski inštitut Antona Melika; Inštitut za družbene raziskave v Zagrebu, Center za raziskave družbenih neenakosti in trajnostnosti

Organizacijski odbor: Dan Podjed, Lana Peternel, Katarina Polajnar Horvat, Saša Babič, Tatiana Bajuk Senčar, Mona Menets

Konferenca je rezultat projekta "Nevidno življenje odpadkov: Razvoj etnografsko utemeljene rešitve za upravljanje z odpadki v gospodinjstvih". Projekt (št. L6-9364) sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.


Arhiv novic

Partnerji

SOFINANCIRANJE