Objave

Snovanje interaktivnega pametnega zabojnika za smeti

V delu predstavljamo področje pametnih smetnjakov in...

Več

Zabojnik za smeti, ki ima oči

Nevidno življenje odpadkov je mednarodni projekt, v katerem razširjamo Eriksenovo zamisel z raziskavo nevidnega življenja odpadkov kot tudi ljudi, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in ravnanjem z odpadki - od potrošnikov do smetarjev. Svoj delež k projektu so prispevali tudi na...

Več

Načrtovanje interaktivnega pametnega smetnjaka

V tem prispevku Jože Guna s kolegi predstavlja postopek načrtovanja izdelave interaktivnega pametnega smetišča. Najprej zagotovimo pregled pametnega polja za smeti za več domen. Naredili smo pregled profesionalnih rešitev za mestne izvajalce, pa tudi objekte za odvoz smeti. Nato...

Več

Odpadki in umazanija v kratkih oblikih folklore

Saša Babič se v članku posveča konceptu in metaforičnemu pomenu smeti in umazanije v folklornih obrazcih: predvsem v arhivskem gradivu (frazemi, pregovori, verovanja), kot tudi v internetnih memih kot novi, sodobni folklorni formi. Smeti in umazanija sta konceptualno vezana na metafore...

Več

Trajnostni razvoj po meri skupnosti v pametnih mestih in vaseh

Članek poudarja potrebo po ponovnem premisleku in ponovnem konceptualiziranju sprejetih konceptov pametnih mest in vasi, tako da se pozornost preusmeri od tehnologije in tehnoloških rešitev ter jo usmeri k razumevanju pomena skupnosti in trajnosti. Konceptualni okvir združuje...

Več

Spreminjanje od spodaj: Primerjalna študija priljubljenih gibanj za zmanjšanje odpadkov in spodbujanje kolesarjenja

Avtorja, Daša Ličen in Dan Podjed, se posvečata dvema okoljevarstvenima gibanjema, ki sta vzniknili iz ljudskih iniciativ. Prvi so Ekologi brez meja, v Sloveniji vodilna nevladna organizacija usmerjena k zmanjšanju količine odpadkov, drugi pa Kritična masa, mednarodno gibanje...

Več

Agencija za preoblikovanje ob svetovnih izzivih: problem plastičnih odpadkov

Avtorica obravnava vprašanje tvornosti v luči skupnih izzivov, ki se kažajo na lokalne in globalne ravni. Zagovarja razpršeno, nelinearno pojmovanje tvornosti posameznikov v povezavi z globalno krizo plastičnih odpadkov kot analitičnega pristopa k preučevanju in ocenjevanju...

Več

Nevidno življenje odpadkov hrane

Kolega na projektu Dan Podjed in Katarina Polajnar Horvat sta ugotovila, da so v zadnjih letih odpadki hrane postali pomemben problem, s katerim se ukvarjajo znanstveniki, potrošniki in aktivisti. Po podatkih Svetovne banke ljudje zavržejo tretjino hrane, pridelane za prehrano. V...

Več

Razvoj etnografsko utemeljene tehnološke rešitve

Etnografija ni namenjena zgolj spoznavanju in razu-mevanju družbenih svetov in kulturnih specifik, temveč je po-membna tudi za razvoj tehnoloških rešitev, ki spreminjajo prakse in preoblikujejo človeške navade. Članek se posveča razvoju rešitev, utemeljenih na...

Več

Geografija varstva mestnega okolja v Sloveniji: primer Ljubljane

Sodelavca na projektu, Katarina Polajnar Horvat in Aleš Smrekar sta z rezultati trajnostno naravnanih študij, želela predstaviti razvoj okoljske urbane geografije v Sloveniji v zadnjih desetletjih. Sodobna evropska mesta, med katerimi Ljubljana ni izjema, bistveno odstopajo od...

Več

Partnerji

SOFINANCIRANJE