Agencija za preoblikovanje ob svetovnih izzivih: problem plastičnih odpadkov

Avtorica obravnava vprašanje tvornosti v luči skupnih izzivov, ki se kažajo na lokalne in globalne ravni. Zagovarja razpršeno, nelinearno pojmovanje tvornosti posameznikov v povezavi z globalno krizo plastičnih odpadkov kot analitičnega pristopa k preučevanju in ocenjevanju strategije za spodbujanje sprememb ob krizi.

Partnerji

SOFINANCIRANJE