Geografija varstva mestnega okolja v Sloveniji: primer Ljubljane

Sodelavca na projektu, Katarina Polajnar Horvat in Aleš Smrekar sta z rezultati trajnostno naravnanih študij, želela predstaviti razvoj okoljske urbane geografije v Sloveniji v zadnjih desetletjih. Sodobna evropska mesta, med katerimi Ljubljana ni izjema, bistveno odstopajo od konceptov trajnostnega razvoja. V primerjavi z drugimi primerljivimi mesti ima Ljubljana učinkovit sistem zelenih površin, kar kot večjo kakovost bivalnega okolja dojemajo tudi prebivalci. Eden od večjih, slabo reševanih problemov so predvsem pretekla bremena, kot so gramoznice, divja odlagališča odpadkov in neurejeni vrtički na suburbaniziranih vodovarstvenih območjih, od katerih so odvisni prebivalci. Ti pa izkazujejo veliko razliko med deklarativno in dejansko okoljsko ozaveščenostjo.

Povezava na celotni članek.

Partnerji

SOFINANCIRANJE