Spreminjanje od spodaj: Primerjalna študija priljubljenih gibanj za zmanjšanje odpadkov in spodbujanje kolesarjenja

Avtorja, Daša Ličen in Dan Podjed, se posvečata dvema okoljevarstvenima gibanjema, ki sta vzniknili iz ljudskih iniciativ. Prvi so Ekologi brez meja, v Sloveniji vodilna nevladna organizacija usmerjena k zmanjšanju količine odpadkov, drugi pa Kritična masa, mednarodno gibanje kolesarjev, ki si prizadeva povečati površine namenjene urbanim kolesarjem. Raziskovanje slednjih je potekalo v Beogradu in Budimpešti. Etnografska analiza kaže, da sta gibanji imeli mnoge podobne izkušnje. S pomočjo vzorčnih primerov postavljata avtorja pod drobnogled družbene tranzicije, ki jih tovrstna gibanja podpirajo, in osvetlita, kako ta gibanja vzniknejo, delujejo in se sčasoma spreminjajo.

Foto/Photo: Boštjan Selinšek

Partnerji

SOFINANCIRANJE