Nevidno življenje odpadkov hrane

Kolega na projektu Dan Podjed in Katarina Polajnar Horvat sta ugotovila, da so v zadnjih letih odpadki hrane postali pomemben problem, s katerim se ukvarjajo znanstveniki, potrošniki in aktivisti. Po podatkih Svetovne banke ljudje zavržejo tretjino hrane, pridelane za prehrano. V Sloveniji je leta 2017 nastalo skoraj 131.800 ton odpadkov hrane oziroma v povprečju 64 kilogramov na osebo. V članku so predstavljeni izsledki raziskave o odpadkih hrane v gospodinjstvih, ki so jo izvedli v Sloveniji in podrobneje v Ljubljani. Avtorja prispevka sta ravnanje z odpadki hrane proučila s kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih pristopov (t.j. z anketiranjem in etnografijo). S kombiniranjem pristopov sta skušala pridobiti širšo sliko o ravnanju z odpadki in razložiti, kako, kdaj in zakaj ljudje »pretvorijo« hrano v odpadke.

Foto: Pixabay

 

Partnerji

SOFINANCIRANJE