Razvoj etnografsko utemeljene tehnološke rešitve

Etnografija ni namenjena zgolj spoznavanju in razu-mevanju družbenih svetov in kulturnih specifik, temveč je po-membna tudi za razvoj tehnoloških rešitev, ki spreminjajo prakse in preoblikujejo človeške navade. Članek se posveča razvoju rešitev, utemeljenih na etnografskih spoznanjih. Poudarja razvoj mobilne aplikacije za spodbujanje trajnostne mobilnosti in ga pri-merja z oblikovanjem drugih tehnoloških rešitev, ki so jih razvili s podobnim pristopom. Predstavi možnosti za vključevanje ljudi, ki bodo nove rešitve uporabljali, v razvojne postopke ter opiše, kako lahko z etnografskim pristopom spodbujamo premik od eksper-tnega razvoja k razvoju tehnologij, usmerjenih k ljudem.

Povezava na članek.

Partnerji

SOFINANCIRANJE