Snovanje interaktivnega pametnega zabojnika za smeti

V delu predstavljamo področje pametnih smetnjakov in opisujemo interakcije ljudi s pametnimi smetnjaki ob njihovi uporabi. Upravljanje odpadkovjeenaizmed osnovnih nalogpametnega mesta. Pametne smetnjake uvrščamo v različne domene glede na njihove tehnične in funkcionalne zahteve. Prvadomena so pametni smetnjaki za izvajalce storitev odvoza odpadkov. Druga domena so pametni smetnjaki za domačo uporabo ali vsaj uporabo v zaprtih prostorih. Tudi tehnološko izpopolnjeni izdelki ne prinašajododanevrednosti ljudem, če jih nihče ne uporablja. Tretja domena so pametni smetnjaki, ki so nameščeni na javnih mestih, običajno v notranjosti objektov, s katerimi se želi ljudi spodbuditi k skrbi za okolje. Proučili smo metodein načine, namenjenespodbujanjuuporabe pametnih smetnjakov in ozaveščanjuo potrebni skrbi za okolje. Pogosto uporabljenametodaje poigritev, kjer se s prvinami igre poskuša motivirati ljudi k doseganjuizbranega ali novihnavad. Ob tem opozarjamo na problematiko uporabe t.i. pametnih naprav, kot je pametnismetnjak, saj lahkoz njimi hote ali nehote posegamo v zasebnost ljudi ali pa se ljudje počutijo ogrožene ob uporabi novih tehnoloških rešitev. Zakonec na podlagi zbranih spoznanj in dobrih praks predstavljamo svojo prototipno rešitev pametnega smetnjaka. Ciljirazvoja pametnegasmetnjakaso preprostostuporabe, dobrauporabniškaizkušnjainspodbujanjeljudi kvečjiskrbi zaokolje.
 
Povezava na celoten članek: https://ev.fe.uni-lj.si/4-2020/Burger.pdf

Partnerji

SOFINANCIRANJE