Trajnostni razvoj po meri skupnosti v pametnih mestih in vaseh

Članek poudarja potrebo po ponovnem premisleku in ponovnem konceptualiziranju sprejetih konceptov pametnih mest in vasi, tako da se pozornost preusmeri od tehnologije in tehnoloških rešitev ter jo usmeri k razumevanju pomena skupnosti in trajnosti. Konceptualni okvir združuje štiri bistvene značilnosti - skupnost, vas, mesto in trajnost ter analizira povezave in odnose med njimi. Predlaga se nov razvojno usmerjen pristop, da se poudari, da trajnostnega življenja ne moremo doseči le s tehnološkimi rešitvami. Namesto tega predlagamo, da se za zagotovitev socialne trajnosti, prisvajanja in učinkovitosti novih rešitev dolgoročno začne postopek prilagajati in ga voditi ljudje in njihove potrebe. V tej luči članek analizira tri dimenzije pametnega življenja - energijo, mobilnost, odpadke - skozi prizmo povezav med podeželjem in mestom ter vlogo IKT. Predstavljena so temeljna načela in priporočila (umirjena tehnologija, velikost skupnosti, identifikacija voditeljev skupnosti, vprašanja nadzora in nadzora, vzpostavljanje skupnosti) za oblikovalce rešitev IKT in razvojnih projektov v pametnih mestih in vaseh. Ta načela upoštevajo ljudi in skupnosti ter združujejo ugotovitve inženirskih in družboslovnih znanosti, zlasti antropologije, psihologije in sociologije.

Povezava na članek.

Partnerji

SOFINANCIRANJE